дейности

Металните конструкции се използват във всички области на гражданското и промишленото строителство: търговски, складови помещения, производство на цехове и промишлени съоръжения, архитектурни елементи. 

  • извършва всички етапи от производствената дейност:  проектиране-> изработка-> доставка->монтаж. 
  • отговорно постига най-добрата възможна цена на вложените материали, като е в постоянен диалог и партньорски взаимоотношения с производители и доставчици на метали и други суровини, материали и консумативи;
  • ефективно планира производствения процес;
  • разполага с необходимите машини и оборудване;
  • осигурява оптимална консумация на вложените материали/квадратура, технологичност на производството и монтажа;
  • осигурява строг вътрешен контрол, което заедно с висока степен на квалификация и опит, осигурява качество и надежност на продуктите.