резервни части и нестандартно оборудване

Металните конструкции се използват във всички области на гражданското и промишленото строителство: търговски, складови помещения, производство на цехове и промишлени съоръжения, архитектурни елементи.